AKTUALNOŚCI

NUMER ORTOPTYSTY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9.06.2018 decyzją WZC,  Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. K. Krzystkowej podjęło inicjatywę nadawania czynnym zawodow ortoptystom numeru ortoptysty. Więcej w zakładce informacje.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego oraz na podstawie opinni prawnej, na pieczątkach należy zamieszczać określenie „dyplomowana ortoptystka/ortoptysta”. Nie jest uprawnione stosowanie określenie „specjalista leczenia zeza i niedowdzenia”.

Informujemy także, że nadawany numer ortoptysty nie posiada mocy prawnej, tak jak numer wykonywania zawodu w przypadku lekarzy. Numer ortoptysty jest dodatkową formą potwierdzenia kwalifikacji do wykonywania zawodu ortoptysty, którą można zamieścić np. na pieczątce.

Spis ortoptystów o zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych, znajduje się na stronie Towarzystwa w zakładce: spis ortoptystów.

ORTOPTYSTKA zawodem medycznym

Zaczęcamy do zapoznania się artykułem zamieszczonym na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na temat zawodu ortoptysty, w odpowiedzi na pismo Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego Ewy Witowskiej-Jeleń.

http://pto.com.pl/aktualnosci/czy-zawod-ortoptystki-jest-zawodem-medycznym-odpowiada-dyrektor-departamentu-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego