Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. prof K. Krzystkowej

A- A A+

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego pracuje nad listą Gabinetów rekomendowanych. Jeżeli chcieliby Państwo ubiegać się o rekomendację, prosimy o wypełnienie Oświadczenia  i przesłanie skanem lub  pocztą tradycyjną na adres sekretariatu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu.