ZARZĄD

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej (II kadencja)

Prezes Zarządu: Ewa Witowska-Jeleń

I Zastępca Prezesa: Jolanta Jasińska-Pietrzak

II Zastępca Prezesa: Anita Glinka

Sekretarz: Dorota Piszczek

Skarbnik: Dorota Maziarz

Członkowie Zarządu: Agnieszka Rosa