Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych w ortoptyce

W dniach 5-6 marca odbył się w Krakowie kurs specjalistyczny dla ortoptystów „Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych w ortoptyce”. Atmosfera była wspaniała. Kurs pozwolił usystematyzować i uzupełnić wiedzę w zakresie doboru okularów/soczewek/pryzmatów/lup i innych pomocy. Już dziś zapraszamy na kolejne edycje tego kursu.

Leave A Reply