Informacje

SESJA ORTOPTYCZNA I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Serdecznie zapraszamy na Sesję Ortoptyczną, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 (piątek) o Godzinie 15.15 w Krakowie w ramach Zjazdu okulistów Polskich w Audytorium Maximum Uniwersytety Jagielońskiego przy ul. Krupniczej 33. Sesja ortoptyczna jest bezpłatna. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Po Sesji Ortoptycznej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego.

Plan obrad w załączeniu.

Do pobrania: Plan WZC-PTO-IPKK

NUMER ORTOPTYSTY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9.06.2018 decyzją WZC,  Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. K. Krzystkowej podjęło inicjatywę nadawania czynnym zawodow ortoptystom numeru ortoptysty. Więcej w zakładce aktualności / numer ortoptysty.

Leave A Reply