Raport z przebiegu akcji badań przesiewowych ,,Super Oko – mierz wysoko”

Cel akcji wykrycie nieprawidłowości we funkcjonowaniu narządu wzroku (ze szczególnym uwzględnieniem zeza i niedowidzenia) utrudniających widzenie obuoczne i powodujących w konsekwencji problemy w nauce szkolnej.

Okres przeprowadzenia bezpłatnych badań diagnostycznych: od września do grudnia 2015 r.

Docelowa grupa wiekowa: 3-9 lat.

Czas trwania badania: ok. 15 minut.

Przebieg badań zgodny ze Standardem Badań Ortoptycznych Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej.

Zasady jednolite na terenie całej Polski.

Udział w akcji wzięło 13 gabinetów ortoptycznych.

Informacje dotyczące akcji skierowano do

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • przedszkoli;
 • szkół podstawowych;
 • osób indywidualnych.

 Zakres badań ortoptycznych obejmował

 • badanie ostrości wzroku do dali i do bliży;
 • badanie ruchomości gałek ocznych w 9 kierunkach spojrzenia;
 • badanie konwergencji;
 • badanie Cover-test;
 • badanie amplitudy i sprawności akomodacji;
 • badanie widzenia przestrzennego.

Wyniki akcji

Całkowita liczba przebadanych osób – 2310, w tym dziewcząt 1252 , chłopców 1058

Średni wiek badanych – 6 lat

Dane uzyskane z wywiadu

 • liczba badanych pozostających pod stałą opieką okulistyczną/ortoptyczną – 612 (ok. 26%)
 • liczba badanych noszących korekcję okularową/soczewkową – 455 (ok. 20%)
 • liczba badanych po przebytych operacjach korygujących zeza – 32 (ok. 1,3%)
 • liczba badanych, u których występują dolegliwości ze strony układu wzrokowego, w tym trudności z koncentracją uwagi, czytaniem i pisaniem – 590 (ok. 25%)
 • liczba badanych pozostających pod opieką poradni specjalistycznych i psychologiczno – pedagogicznych – 265 (ok. 12%)

Badanie ostrości wzroku w korekcji/bez korekcji

 • Wynik prawidłowy – 1112 (ok. 48 %)
 • Wynik na pograniczu normy (0,9-0,8 do dali, 0,6 do bliży) – 712 (ok. 31%)
 • Wynik nieprawidłowy – 486 (ok. 21%)

Występowanie niedowidzenia pochodzenia ośrodkowego (amblyopii)

 • małego stopnia – 112(ok. 4,8 %)
 • średniego stopnia – 71 (ok. 3%)
 • dużego stopnia – 38 (ok. 1,6%)

Łącznie: 221 (ok. 10%)

Amplituda i sprawność akomodacji

 • Wynik prawidłowy – 1035 (ok. 45 %)
 • Wynik na pograniczu normy – 110 (ok. 5%)
 • Wynik nieprawidłowy – 633 (ok. 27%)

Badanie ruchomości oczu

 • Wynik prawidłowy – 1310 (ok. 57 %)
 • Wynik na pograniczu normy – 345 (ok. 15%)
 • Wynik nieprawidłowy – 655 (ok. 28%)

Badanie Cover-test

 • Wynik prawidłowy – 1353 (ok. 58%)
 • Wynik nieprawidłowy – 957 (ok. 42%)
 • Zezy jawne – 345 (ok. 15%)  zezy ukryte – 612 (ok. 26%)

Badanie konwergencji

 • Wynik prawidłowy – 1685 (ok. 73 %)
 • Wynik na pograniczu normy – 62 (ok. 2,6%)
 • Wynik nieprawidłowy – 563 (ok. 24%)

Badanie widzenia przestrzennego

 • Wynik prawidłowy – 1404 (ok. 61 %)
 • Wynik na pograniczu normy – 381 (ok. 16%)
 • Wynik nieprawidłowy – 525 (ok. 23%)

Liczba osób skierowanych na

 • badanie okulistyczne – 615 (ok. 27%)
 • uzupełniające, pogłębione badanie ortoptyczne – 440 (ok. 20%)
 • ćwiczenia ortoptyczne – 272 (ok. 12%)
 • badanie kontrolne za ok. 6-12 miesięcy – 983 (ok. 45%)

Wnioski

Wyniki badań potwierdziły

 • wysoką wartość przeprowadzonej akcji społecznej;
 • niegasnącą potrzebę prowadzenia badań profilaktycznych;
 • niewystarczającą świadomość rodziców dzieci z zaburzeniami we funkcjonowaniu narządu wzroku w zakresie wpływu deficytów na przebieg kształcenia;
 • zaniedbania rodziców w zakresie systematycznych badań kontrolnych układu wzrokowego dzieci;
 • obniżony poziom wiedzy rodziców w zakresie możliwości terapeutycznych obejmujących usprawnianie funkcjonowania narządu wzroku;
 • konieczność stałego propagowania ortoptyki przez specjalistów.

Leave A Reply