AKTUALNOŚCI

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego zaprasza Członków na webinarium „Koronawirus a świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki’ w sobotę 24 kwietnia o 2020, godz. 10.00.

W trakcie webinarium omówimy następujące zagadnienia:

  • czy można wznowić działalność w gabinecie ortoptycznym i przyjmować Pacjentów ?
  • jak przystosować gabinet do pracy w czasie pandemii koronawirusa?
  • jakich masek używać i jak o nie dbać ?
  • jakich rękawiczek używać i jak często je zmieniać ?
  • jakie dodatkowe środki ochrony osobistej warto zastosować ?
  • jak i czym dezynfekować sprzęt i dłonie ?
  • jak powinno wyglądać badanie ortoptyczne, jakie procedury możemy pominąć,  a jakie nie ?
  • inne – zależnie od Waszych potrzeb

Wiadomości z zaproszeniem zostały wysłane. 

Uprzedzając pytania o możliwość udziału osób spoza Towarzystwa uprzejmie informujemy, że rozważamy taką możliwość w II terminie lub poprzez udostępnienie nagrania za niewielką opłatą, którą przeznaczymy na cele charytatywne.


ZESPÓŁ KRAJOWY ds. ORTOPTYKI

Miło nam poinformować, że w związku z powstaniem nowej podstawy programowej i potrzebą stworzenia informatora o zawodzie oraz wypracowania nowej formuły egzaminu potwierdzjącego kwalifikacje w zawodzie, został powołany Krajowy  Zespół ds. Ortoptyki. Zasiadają w nim nasi Członkowie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2019 we Wrocławiu.

REGULACJE W ZAWODZIE

W pażdzierniku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia informujące o finalizowaniu prac nad projektem ustawy regulującej zawody medyczne. Na prośbę Ministerstwa przesłaliśmy swoje wytyczne odnośnie zadań  zawodowych, kwalifikacji zawodowych i możliwości doskonalenia zawodowego.

NUMER ORTOPTYSTY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9.06.2018 decyzją WZC,  Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. K. Krzystkowej podjęło inicjatywę nadawania czynnym zawodow ortoptystom numeru ortoptysty. Więcej w zakładce informacje.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego oraz na podstawie opinni prawnej, na pieczątkach należy zamieszczać określenie „dyplomowana ortoptystka/ortoptysta”. Nie jest uprawnione stosowanie określenie „specjalista leczenia zeza i niedowdzenia”.

Informujemy także, że nadawany numer ortoptysty nie posiada mocy prawnej, tak jak numer wykonywania zawodu w przypadku lekarzy. Numer ortoptysty jest dodatkową formą potwierdzenia kwalifikacji do wykonywania zawodu ortoptysty, którą można zamieścić np. na pieczątce.

Spis ortoptystów o zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych, znajduje się na stronie Towarzystwa w zakładce: spis ortoptystów.

ORTOPTYSTKA zawodem medycznym

Zaczęcamy do zapoznania się artykułem zamieszczonym na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na temat zawodu ortoptysty, w odpowiedzi na pismo Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego Ewy Witowskiej-Jeleń.

http://pto.com.pl/aktualnosci/czy-zawod-ortoptystki-jest-zawodem-medycznym-odpowiada-dyrektor-departamentu-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego