NUMER ORTOPTYSTY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych Polskie Towarzystwo Ortoptyczne od dnia 1.03.2024 zawiesza nadawanie numerów ortoptysty. Od 26.03 każda osoba wykonująca zawód medyczny musi złożyć w terminie do 6 miesięcy pisemny wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego o wpis do Centralnego Rejestru Osób Wykonujących Zawód Medyczny (niezależnie od posiadanego numeru ortoptysty)