NUMER ORTOPTYSTY

JAK UZYSKAĆ NUMER ORTOPTYSTY?

Zgodnie z ustaleniami podczas Walnego Zebrania Członków dnia 9.06.2018, PTO-IPKK przystępuje do nadawania numerów Ortoptystkom i Ortoptystom.
Numer ortoptysty może zostać nadany każdej osobie która:
  • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ortoptysty/ortoptystki potwierdzone skanem dyplomu;
  • złożyła (kompletny) wniosek o nadanie numeru Ortoptystki/Ortoptysty;
  • wniosek został zaakceptowany przez Zarząd PTO-IPKK.
  • w przypadku zmiany nazwiska proszę dołączyć skan aktu małżeństwa lub oświadczenie o zmianie nazwiska.
Wnioski wraz ze skanem dyplomu można przesyłać w trybie ciągłym na adres sekretariatu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego: sekretariat@pto-ipkk.pl

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni roboczych, a dane ortoptysty (imię, nazwisko, numer, miejscowość, w której ortoptysta praktykuje), zostaną zamieszczone w spisie ortoptystów.

Wniosek o nadanie numeru ortoptysty do pobrania poniżej.

Zachęcamy do nadsyłania wniosków.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego (na podstawie opinni prawnej) na pieczątkach należy zamieszczać określenie „dyplomowana ortoptystka/ortoptysta”. Nie jest uprawnione stosowanie określenie „specjalista leczenia zeza i niedowdzenia.

Informujemy także, że nadawany numer ortoptysty nie posiada mocy prawnej, tak jak numer wykonywania zawodu w przypadku lekarzy.
Numer ortoptysty jest dodatkową formą potwierdzenia kwalifikacji do wykonywania zawodu ortoptysty, którą można zamieścić np.na pieczątce.

Spis ortoptystów o zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych, znajduje się na stronie Towarzystwa w zakłądce: spis ortoptystów.

Przykładowa pieczątka poniżej.

Pliki do pobrania: