SEMINARIUM ORTOPTYCZNA TERAPIA WIDZENIA

16-17 kwiecień 2016 w Hotelu Campanille, ul. Św.Tomasza 34 w Krakowie odbyło się seminarium dla członków PTO-IPKK. Organizatorem spotkania było Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. K. Krzystkowej