DOŁĄCZ DO NAS

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Wszystkie dyplomowane ortoptystki i dyplomowanych ortoptystów zainteresowanych dołączeniem do naszego grona oraz czynnym udziałem w pracach na rzecz rozwoju ortoptyki, zachęcamy do wypełnienia deklaracji i przesłania jej pocztą na adres Towarzystwa.

Uprzejmie informujemy, że aby stać się pełnoprawnym członkiem Towarzystwa należy:

  • posiadać potwierdzone dyplomem kwalifikacje do wykonywania zawodu,
  • wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać na adres Towarzystwa deklarację członkowską,
  • dokonać opłaty członkowskiej w wysokości 150 zł na rok,
  • brać czynny udział w pracach Towarzystwa, wspierać działania statutowe oraz uczestniczyć w zebraniach członkowskich.

Szczególnie mile widziane są osoby aktywne, odpowiedzialne, otwarte na merytoryczny dialog.

Co należy zrobić aby dołączyć do Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego?

1. Wypełnić, podpisać deklarację członkowską. Deklaracja znajduje się do pobrania na dole strony. Prosimy o podpisanie klauzuli dotyczącej RODO.

2. Dostarczyć ksero lub skan dyplomu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu ortoptysty.

3. Dokonać opłaty członkowskiej w wysokości 150 zł (opłata roczna).

Przygotowane dokumenty wraz z potwierdzeniem wpłaty należy wysłać na adres siedziby Towarzystwa lub mailowo (skany) na adres sekretariat@pto-ipkk.pl

Zapraszamy. Stań się częścią społeczności promującej rozwój ortoptyki !

Dołącz do nas - wypełnij formularz członkowski