PODSTAWY PRAWNE

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Ortoptyczne z uwagi na zgłaszane wątpliwości i niespójności zapisów podjęło działania w kierunku ustalenia statusu prawnego zawodu ORTOPTYSTKA. Podjeliśmy współpracę z Kancelarią Prawną oraz wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedz Pani Katarzyny Chmielewskiej Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyżeszego z Ministerstwa Zdrowia na zapytanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego Ewy Witowskiej Jeleń publikujemy w załączeniu.

Plik po pobrania:
MZ vs PTO.pdf