KURSY

Planowane kursy doskonalące organizowane przez PTO-IPKK

Kurs 1

Temat: Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych w ortoptyce.

Ilość godzin: 15 h dydaktyczne.
Adresaci: członkowie PTO-IPKK, dyplomowani ortoptyści.
Liczba osób:10-12.
Termin: do ustalenia gdy zbierze się wymagana liczba osób.
Miejsce: Kraków
Cena: 400zł/os.

Kurs 2

Temat: Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji

Termin II edycja:  do ustalenia po zebraniu grupy
Ilość godzin: 15 h dydaktycznych.
Adresaci: członkowie PTO-IPKK, dyplomowani ortoptyści.
Liczba osób:10-12.
Miejsce: Kraków.
Cena: 400zł/os.

Kurs 3

Temat: Podstawy strabologii i ortoptyki

Ilość godzin: 15h
Adresaci: lekarze, ortoptyści (reaktywacja zawodowa).
Liczba osób:10-12.
Termin: do ustalenia gdy zbierze się wymagana liczba osób.
Miejsce: Kraków.
Cena: 400zł/os.

Kurs 4

Temat: Korekcja pryzmatyczna w heterotropii i heteroforii

Ilość godzin: 15h
Adresaci: ortoptyści
Liczba osób:10-12.
Termin: do ustalenia gdy zbierze się wymagana liczba osób.
Miejsce: Kraków.
Cena: 450zł/os.

Programy szkoleniowe przesyłamy indywidualnie po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Kursy są odpłatne. Możliwe jest wystawienie faktury za udział w szkoleniu. Członkowie PTO-IPKK są uprawnieni do zniżki w wysokości 50 zł na wszelkie kursy organizowane przez Towarzystwo.

O udziale w kursie decyduje: kolejność przesłania zgłoszenia i uiszczenia opłaty szkoleniowej oraz złożenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Osoby zainteresowane szczegółami oraz chcące wziąć udział w kursie proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego na dole strony) na adres sekretariatu PTO-IPKK. Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy - KURSY