WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW

2024

Podczas konferencji „SpójrzMY w oczy” (ortoptyka2024.pl) odbędzie się Walne Zebranie Członków PTO-IPKK. Zapraszamy 19.05.2024 o godz.8.30 do Centrum Konferencyjnego Hotelu Mercury Wrocław Centrum (pl. Dominikański 1) Plan zebrania został przesłany wszystkim członkom towarzystwa mailem. Prosimy o potwierdzenie obecności.

 

2023

Podczas konferencji „SpójrzMY dziecku w oczy” (ortoptyka2023.icongress.pl) odbędzie się Walne Zebranie Członków PTO-IPKK. Zapraszamy 04.06.2023 o godz.9.00 do hotelu Nadmorski w Gdyni. Plan zebrania został przesłany wszystkim członkom towarzystwa mailem. Prosimy o potwierdzenie obecności.

 

2022

Podczas konferencji „SpójrzMY dziecku w oczy” (ortoptyka2022.icongress.pl) odbędzie się Walne Zebranie Członków PTO-IPKK. Zapraszamy 05.06.2022 o godz. 8.30 do hotelu Ibis Style we Wrocławiu. Plan zebrania został przesłany wszystkim członkom towarzystwa mailem. Prosimy o potwierdzenie obecności.

 

2021

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków oraz Seminarium Ortoptycznie odbędzie się  dnia 219  maja w trybie online.

Szczegóły prześlemy mailowo.  Zapraszamy.

2020

Walne Zebranie Członków odbędzie się podczas Seminarium z Ortoptycznej Terapii Widzenia w dniach 25-26 kwietnia 2020 w Warszawie.

Z powodu pandemii koronawirusa Seminarium zostało przeniesione na jesień. Szczegóły wkrótce.

 

2019

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Białymstoku podczas konferencji „Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii” w dniu 27.04.2019.

Szczegóły zostaną wysłane mailowo.

 

2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków wraz z Seminarium Ortoptycznym odbędzie się w dniu 9.06.2018 (sobota) w Katowicach. Dokładne miejsce spotkania zostanie podane w pózniejszym terminie.

Data:  sobota  09 czerwiec  2018

Godzina: 11.00-13.00

Miejsce: Katowice

Porządek obrad
11:00 Otwarcie WZC.

1.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
  5. Ostateczne ustalenie definicji zawodu ortoptystki.
  6. Możliwości w zakresie podniesienia jakości kształcenia w zawodzie ortoptystka
  7. Ewaluacja inicjatywy w zakresie nadania numerów osobom wykonującym zawód ortoptystki / ortoptysty
  8. Weryfikacja listy Członków PTO-IPKK.
  9. Omówienie innych spraw bieżących oraz wolne wnioski.

13.00 Zamknięcie WZC.

Po Walnym Zebraniu Członków odbędzie się Seminarium Ortoptyczne, na które serdecznie zapraszamy.

2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23.09.2017 (sobota) w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN (blisko Dworca Centralnego). W trakcie Zebrania oraz warsztatów będziemy wspólnie szukać najlepszych rozwiązań dla naszego zawodu.

 

Serdecznie zapraszamy na II spotkanie integracyjne „Sukcesy w ortoptyce”, które odbędzie sie 4 lutego 2017 w Krakowie. 

Na zgłoszenia Członków czekamy do 22 stycznia 2017.

Tak jak poprzednio Uczestnicy będą się dzielić ciekawymi przypadkami ze swojej praktyki zawodowej.

W ramach spotkania planowane jest także zebranie członków PTO-IPKK i dyskusja na temat bieżących spraw w naszym zawodzie.

Zapraszamy do udziału!