SEMINARIA

ORTOPTYKA PRZY KAWIE

12.03.2023r.

W niedzielę 12.03.2023r. odbyło się spotkanie „ortoptyka przy kawie” Tym razem ze zmienioną formułą i z nową prowadzącą Magdaleną Rogowską-Roszczyk.

Na pierwszy ogień omawiania poszedł wywiad i obserwacja pacjenta. W toku ożywionej dyskusji podkreślano niezwykłą wagę tego elementu badania ortoptycznego. Uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami i praktykami ze swoich gabinetów. W przyjaznej atmosferze, przy kawie lub herbacie, pojawiały się superpomysły.

„Ortoptyka przy kawie” ma stać się nową tradycją w PTO-IPKK. Jak orzekli uczestnicy jest to bardzo potrzebne „miejsce” do nauki, wymiany doświadczeń, ale także do zacieśnienia koleżeńskich więzów.

 

orto-niedziela

SEMINARIUM ORTOPTYCZNA TERAPIA WIDZENIA

11.03.2022r.

O godz. 19.30 wszystkich członków PTO-IPKK zapraszamy na bezpłatny webinar. Porozmawiamy o nowych wytycznych PTO w leczeniu zeza i niedowidzenia, przypomnimy sobie test Parksa i cyklorotacje. Link do spotkania każdy z członków otrzyma na maila.

orto-przy-kawie

2021

Seminarium Ortoptyczne oodbędzie się podczas WZC w dniu 29 maja. Szczegółowy program zostanie wysłany mailowo. Zapraszamy.

2020

Kolejne Seminarium z Ortoptycznej Terapii Widzenia odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2020 w Warszawie. Seminarium z powodu pandemii koronawirusa zostało przeniesione na jesień.  Szczegóły wkrótce.


W dniach 9.06.2018 w Katowicach odbyło się kolejne Seminarium Ortoptyczne.

W ramach Seminarium Ortoptycznego pierwszy z wykładów zaprezentowała mgr Ani Sokołowska. Tematem wystąpienia były wprowadzone wraz z RODO nowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w gabinecie ortoptycznym. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zmianami w zakresie zasad przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej i sposobów zabezpieczania danych osobowych. W drugiej części sesji dr n. med. Piotr Loba obszernie przedstawił problematykę związaną z diagnostyką i postępowaniem leczniczym w zezach porażennych.  Niezwykle ciekawe okazały się przestawiowne procedury diagnostyczne oraz filmy. Z dużym zainteresowaniem spotkał się również wykład mgr Marzeny Żółtanieckiej. Obejmował zagadnienia z zakresu badań diagnostycznych i etapów procesu leczenia  w zezach rozbieżnych. Na zakończenie seminarium mgr Dorota Piszczek przedstawiła zebranym inicjatywę stworzenia Projektu Standardu Ćwiczeń Ortoptycznych. Harmonogram prac nad projektem został przychylnie przyjęty. Poprzedni dokument Standard Badań Ortoptycznych rekomendowany przez PTO-IPKK jest dostępny w zakładce strony www.pto-ipkk.pl. Kolejne spotkanie członków PTO zaplanowano na kwiecień 2019 r.

Brak wolnych miejsc!

Data: 16-17 kwiecień 2016
Miejsce: Kraków, Hotel Campanille, ul. Św.Tomasza 34 (8 min od Dworca Centralnego)
Organizator: Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. K. Krzystkowej
Uwagi: Seminarium zamknięte – tylko dla członków PTO-IPKK. Obecność obowiązkowa.
Limit osób: maksymalnie 50.
Zgłoszenia: decyduje kolejność zgłoszeń i czynne członkostwo w PTO-IPKK.  Formularz online poniżej.

Opłaty: wykłady bezpłatnie. Przerwy kawowe i lunch: obowiązuje zredukowana opłata 60zł – płatna przelewem na konto Towarzystwa najpóżniej do dnia 7 kwietnia 2016.

Brak opłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z Seminarium i przyjęciem osób z listy rezerwowej!

 Wstępny plan Seminarium
SOBOTA 16.04.2016

11.00 -11.10 Otwarcie seminarium
11.10-13.00 Sesje tematyczne
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Sesje tematyczne
15.00-15.30 Przerwa kawowa
16.00-17.30 Sesje tematyczne

NIEDZIELA 17.04.2016
10.00-12.00  Walne Zebranie Członków PTO-IPKK
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Sesje tematyczne

Zapraszamy Drogich Uczestników do czynnego udziału w Seminarium i zaprezentowania ciekawych przypadków ze swojej praktyki zawodowej lub unikalnych pomocy ortoptycznych!

Formularz zgłoszeniowy - SEMINARIA