O NAS

Szanowni Państwo!

W imieniu swoim oraz ortoptystek zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju ortoptyki w naszym kraju, pragniemy Państwa poinformować, że w grudniu 2013 roku zostało finalnie powołane do życia Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Krystyny Krzystkowej z siedzibą w Krakowie.

Towarzystwo powstało z inicjatywy mgr Ewy Witowskiej-Jeleń oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka, którzy jednocześnie pełnią rolę rzeczoznawców w zawodzie, ekspertów, autorów podstawy programowej do kształcenia ortoptystek, autorów i recenzentów zadań egzaminacyjnych, egzaminatorów. Towarzystwo zrzesza dyplomowanych ortoptystów wykonujących swoje obowiązki zawodowe w różnych placówkach ochrony zdrowia.

Droga prowadząca do powstania Towarzystwa nie była łatwa i trwała kilka lat. Z przykrością przyjęliśmy do wiadomości, że próba integracji z istniejącym Polskim Stowarzyszeniem Ortoptystów z siedzibą w Szczecinie zakończyła się fiaskiem. List z dnia 18.11.2012 roku z prośbą o przyłączenie się i konsolidację, pozostał bez odpowiedzi. W konsekwencji powyższego powstało nowe Towarzystwo Ortoptyczne jako wspólnota zawodowa daleka od hermetyzacji, oparta na klarownych zasadach, idąca z duchem czasu. Zależy nam na tworzeniu Towarzystwa spójnego, reprezentujcącego wysoki poziom merytoryczny, aktualną wiedzę ortoptyczną i godną postawę zawodową. Dlatego podstawowym celem funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej jest inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i realizowanie działań, które przyczynią się do rozwoju ortoptyki.

Podczas spotkania założycielskiego naszą Partonką została wybrana jednogłośnie Pani Profesor Krystyna Krzystkowa. Swoim wielkim sercem i zaangażowaniem na rzecz rozwoju strabologii, nie tylko w Polsce ale i na świecie, przyczyniła się m.in. do podniesienia poziomu wiedzy, wzrostu współpracy międzynarodowej oraz znaczenia zawodu ortoptysty. Pragniemy, aby Jej dzieło, z naszą pomocą, było kontynuowane.

Mając na uwadze przesłanie płynące z postawy Profesor Krzystkowej oraz dobro Pacjenta, pragniemy podjąć współpracę szczególnie ze środowiskiem specjalistów zawodowo zajmującym się ochroną narządu wzroku. Naszym celem jest nie tylko podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, ale przede wszystkim interdyscyplinarna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy, poszukiwanie najskuteczniejszych dróg pomocy oraz form opieki nad Pacjentem z dysfunkcją wzrokową.

Jesteśmy otwarci na różnorodne formy współpracy i serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem i w imieniu całego Zarządu,
mgr Ewa Witowska-Jeleń
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof K. Krzystkowej
Telefon: 696 626 396
pto-przewodniczaca@wp.pl