Informacje

SESJA ORTOPTYCZNA I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Serdecznie zapraszamy na Sesję Ortoptyczną, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 (piątek) o Godzinie 15.15 w Krakowie w ramach Zjazdu okulistów Polskich w Audytorium Maximum Uniwersytety Jagielońskiego przy ul. Krupniczej 33. Sesja ortoptyczna jest bezpłatna. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Po Sesji Ortoptycznej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego. Plan obrad w załączeniu. Do pobrania:

Konferencja „Optometria 2017”

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki oraz Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych – organizatorzy konferencji „Optometria 2017”, która odbędzie się w dn. 5-7 maja 2017, serdecznie zapraszają członków Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej do udziału w wydarzeniu. Więcej informacji na stronie: http://www.optometria2017.pl/pl/.

Spotkanie integracyjne

Serdecznie zapraszamy na II spotkanie integracyjne „Sukcesy w ortoptyce”, które odbędzie sie 4 lutego 2017 w Krakowie.  Na zgłoszenia Członków czekamy do 22 stycznia 2017. Tak jak poprzednio Uczestnicy będą się dzielić ciekawymi przypadkami ze swojej praktyki zawodowej. W ramach spotkania planowane jest także zebranie członków PTO-IPKK i dyskusja na temat bieżących spraw w naszym zawodzie. Zapraszamy do udziału!

Lista gabinetów rekomendowanych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego pracuje nad listą Gabinetów rekomendowanych. Jeżeli chcieliby Państwo ubiegać się o rekomendację, prosimy o wypełnienie Oświadczenia i przesłanie skanem lub pocztą tradycyjną na adres sekretariatu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu.

Sukcesy w ortoptyce – dobre praktyki w diagnostyce i leczeniu

24 września (sobota) w Krakowie odbędzie się  spotkanie i warsztaty pt. „Sukcesy w  ortoptyce – dobre praktyki  w diagnostyce i leczeniu”. Spotkanie będzie bezpłatne dla członków PTO-IPKK, potrwa od godz. 10.00 do 17.00.  Planowane jest również walne zebranie członków Towarzystwa. Miejsce spotkania to Hotel Wyspiański przy ul. Westerplatte 15. Po warsztatach, wieczorem, planujemy wspólną kolację i dalsze rozmowy o ortoptyce przy kawie.

Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych w ortoptyce

W dniach 5-6 marca odbył się w Krakowie kurs specjalistyczny dla ortoptystów „Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych w ortoptyce”. Atmosfera była wspaniała. Kurs pozwolił usystematyzować i uzupełnić wiedzę w zakresie doboru okularów/soczewek/pryzmatów/lup i innych pomocy. Już dziś zapraszamy na kolejne edycje tego kursu.

O ortoptyce przy kawie

Dnia 16.01.2016 odbyło się w Warszawie spotkanie integracyjne „O ortoptyce przy kawie”. Mieliśmy okazję podyskutować na różne ortoptyczne tematy, a spotkanie było bardzo konstruktywne.